הקמפוס החרדי

0

האם אימוץ קמפוס חרדי על ידי האוניברסיטה, תוך השארת מסלולי הלימוד מופרדים בין גברים לנשים, היא פעולה ראויה או פסולה? מתן סגל ושחר תל- פז, נציגי אגודת הסטודנטים, מה דעתכם?

מיוחד לבלוג

נגד

// מתן סגל, חבר סיעת התעוררות ונציג המכינה

בשבוע שעבר התקיימה ישיבה של אגודת הסטודנטים והיא התעסקה במספר נושאים. אחד הנושאים שעסקנו בהם היה האם אנו כאגודה מעוניינים להביע תמיכה בשילוב הקמפוס החרדי כחלק מהאוניברסיטה העברית או לא. חשוב להבין כי כוחה של האגודה בהחלטה זו היינו יחסית קטן, שני קולות מתוך מאה אנשים המקבלים את ההחלטה, אך למרות השפעתה הקטנה של האגודה הוויכוח היה גדול בהרבה. כאחד מאותם נציגים אשר התנגדו להחלטה זו רציתי להציג את הטיעונים מדוע אין על האוניברסיטה העברית לתמוך בקמפוס מעיין זה.

ראשית עלינו להסביר מהו אותו קמפוס ומכך אסביר את הסיבות לכך שהחלטנו להתנגד לתמיכה זו. הקמפוס החרדי הינו קמפוס אשר פועל מספר שנים בירושלים. בקמפוס זה ישנם שני מסלולי לימוד: מנהל עסקים- מסלול המיודע לגברים ועבודה סוציאלית – לנשים. הלימודים בקמפוס זה מופרדים בין המינים, והחומר הלמד עובר מעין סינון על ידי רב המאשר את החומר הנלמד. עד היום הקמפוס נתמך על ידי מספר אוניברסיטאות וכעת עלה על הפרק שהאוניברסיטה העברית תיקח עליו את חסותה.

בכדי להבין את עומק הדיאלוג אלך שעתיים לפני תחילת הוועידה. אני וחברי מסיעת התעוררות החלטנו לנהל דיון בנושא בכדי להרגיש את התחושות העוטפות את הנושא. כבר בשיחה  זו הובן לנו עד כמה הנושא טעון. טענות חברי לסיעה שגרסו בתמיכת האוניברסיטה בקמפוס החרדי הוצגו בהרחבה בישיבת הסיעה ובועידת האגודה. טענות אלו גרסו כי תמיכה בקמפוס החרדי תעזור בהעלאת רמת הלימודים בו, תסייע לסטודנטים במציאת עבודה לאחר סיום התואר ותועיל בשילוב המגזר החרדי בחברה הישראלית. לטענות אלו, לי ולחברי המתנגדים היו מספר תשובות.

הטענה כי רמת הלימודים אכן תעלה הינה נכונה, אך בד בבד היא יוצרת איפה ואיפה כלפי שאר הסטודנטים באוניברסיטה. דרישות הקבלה לקמפוס אומנם זהות לדרישות לימודים אקדמיים אך בהיותם קבוצה מובחנת הם זוכים להקלות מסוימות, דבר המתקיים גם במגזרים אחרים. בשל הקלות אלו אדם ההולך ללמוד בקמפוס החרדי נהנה מיתרון יחסי בתחילת לימודיו, אך התעודה שאיתה הוא יסיים את לימודיו שוות ערך לבוגר האוניברסיטה. דבר זה פוגע באחד מערכיי היסוד של האוניברסיטה והוא ערך השוויון.

בחינת הטיעון כי העלאת הרמה בקמפוס תועיל לבוגריו ביציאה לשוק העבודה לאחר סיום התואר מפספסת נקודה מהותית ומרכזית. אחת הבעיות במגזר החרדי שבגינה אין הציבור החרדי יוצא לעבוד הינה העבודה המשותפת בין גברים לנשים. הקמפוס החרדי במתכונתו הנוכחית אינו פותר בעיה זו אלא מקנה לה ייפוי כוח ועל כן אין על האוניברסיטה לקחת חלק בהבדלה מעיין זו.

לוגו הקמפוס החרדי בעבריתאחת הנקודות המשמעותיות שהתעכבנו עליהן בדיון הייתה האמירה כי עלינו לפעול בדרך ליברלית ולקבל קבוצות מסקטורים שונים בחברה, ולא לדרוש מהם להשתנות על פי תפישת עולמנו. לטענה זו אכתוב כי בחינת הקשר בין ליברליזם לבין דרישת ההפרדה בין גברים לנשים רחוקה עשרות מונים. רבים העירו לי כי דרך הסתכלותי על המגזר החרדי היינה דרך מתנשאת הרואה עצמי טוב יותר מהם, אך קריאה זו אני שולל לחלוטין. לטעמי בחינת המציאות על פני השטח מציגה לנו אמת אחרת לחלוטין. שילוב בין מגזרים בחברה הישראלית הינו חשוב מעין כמוהו, אך לכל שילוב מעין זה עלינו לשאול את עצמינו מתי אנו מוותרים למען מגזר מסוים ומתי אנו אומרים "די, עד כאן". על קברניטי האוניברסיטה העברית לשאול עצמם האם ראוי לפרוס את חסותם על קמפוס אשר רואה לנכון להפלות בין גברים לנשים? אין כאן כל קשר בין ראיה מתנשאת, או חוסר רצון לשילוב המגזר החרדי בחברה הישראלית, ההפך הוא הנכון. על האוניברסיטה לא לפרוס חסות זו על הקמפוס החרדי כיוון והיא כן מיישרת עיניה כלפי מגזר זה וקוראת לשלבו בחברה הישראלית, אך לא על חשבון סקטורים אחרים וגדולים בחברה, הלא הוא המגזר הנשי, אשר גם ככה מופלה לרעה.  כבר ראינו לא פעם כי תפיסה של הפרדה בין המינים מובילה להדרה. הדרה זו מובילה כמעט באופן מוחלט לאפליה כלפי נשים. לכן מוסד אקדמי המכבד את עצמו אינו יכול לתמוך במציאות מעין זו.

לאחר דיון סוער אשר התעוררו בו לא מעט רגשות אישיים התקבלה ההחלטה כי האגודה אינה תתמוך בשילוב הקמפוס החרדי. מי היה מאמין כי למרות שדיון זה עסק בסופו של דבר בשני קולות בלבד מתוך מאה, הוא הוליד כל כך הרבה אמוציות בין חברי האגודה. אין ספק שמעבר להחלטה שהתקבלה, עצם קיום הדיון וריבוי הדעות בנושא היו חשובים לא פחות כיוון שהם היוו תקיעת דגל ברורה המראה כי נציגי אגודת הסטודנטים עדיין שומרים על הסולידריות הכל כך חשובה במוסדות אקדמיים, למען עתיד הסטודנטים ולמען עתיד האגודה בפרט.

בעד

//שחר תל- פז, נציג ביולוגיה באגודה הסטודנטים ופעיל בתא "התעוררות".

ב5/7/12 וועידת הסטודנטים החליטה לצאת למאבק לשוויון בנטל. החלטה זו, סימנה את הצטרפותה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית למכלול פעולות אשר תשלבנה את החרדים בחברה הישראלית.
למעלה משנה חלפה ודבר לא השתנה. יצאנו להפגנה שלא סייעה בממש.

כאשר הונחה על שולחן הדיונים ההחלטה לתמוך באימוץ הקמפוס החרדי, ניכרה בפנינו הזדמנות שאסור לפספס, הזדמנות שתוכל להיכתב בדפי ההיסטוריה.

שילוב החרדים בחברה הוא נושא שעליו להיות בסדר היום החברתי שלנו, אין אנו יכולים להמשיך ולשתוק. מצד שני, אם נטיל את יהבנו על צווארם בצורת גזירות וחוקים לא נשתלב אלא נתרחק ונעורר שנאה ואנטגוניזם. לכן נדרש מצב ביניים, עבודה קשה ואיטית אשר תוביל לשילוב החרדים בחברה ותמנע את השנאה והניקור.

האם הדבר יתכן?!

כולנו יודעים ותומכים בעובדה כי האקדמיה היא המפתח להצלחה, בין אם אישית ובין אם לאומית. כיום הרמה האקדמית של הקמפוס החרדי היא מהנמוכות מבין מוסדות ההשכלה הגבוהה ואינה מאפשרת שילוב ראוי בשוק העבודה. אם היינו רוצים בהשתלבות החרדים בשוק העבודה, מוטלת עלינו החובה לספק את הכלים לכך.
טיעונים כמו השכלה תיכונית שאינה מסְפקת ודומיהם הם בהגדרתם חסרי בסיס; ישנם סטודנטים בעברית חסרי בגרות תיכונית, ראויים לקידום וכו', וחוץ מזה, מישהו הבטיח שהדבר יהיה קל?

בבסיס המתנגדים לאימוץ הקמפוס החרדי נטען כי הכיתות המופרדות יוצרות הדרה ואפליה. אז אני אשאל ואקשה: למה אף אחד לא מתנגד להפרדת כיתות בבתי ספר דתיים לאומיים?
אני לא אתעקש על תשובה, אבל אני אזכיר- מיזוג הכיתות ייאבד ממשמעות אימוץ הקמפוס החרדי. שינוי חד של הקמפוס החרדי לא יוביל להשתלבות החרדים אלא לניכור ובריחת אוכלוסייה שהייתה משתלבת בתהליך הדרגתי.

במקום להטיף ולנסות לשלב בכח, ניתן היה לשלב מתוך רצון. בסיס השילוב אינו פועל בצורת my way or the high way (=בדרך שלי או בכלל לא) אלא הגעה לעמק השווה אשר תיטיב לשתי תפיסות העולם יחד, גם במידה של וויתור כזה או אחר. הטענות בשם הדמוקרטיה והליברליזם אשר מתנגדות לאימוץ הקמפוס עומדות בבסיס רופף משום שבאופן זה אנו פועלים בדרך שאינה דמוקרטית כלפי אותם סטודנטים חרדים. אין זה ראוי לכפות את ערכינו על אלה המבקשים השכלה ומובילות חברתית.

ניתנה לנו הזדמנות היסטורית אשר תטיב עם החברה הישראלית בעתיד אך אנו בחרנו למרק את המצפון ולחזור לישון במיטתנו ברחביה.

שתף
תגובות